Liefste liefs van Fritzi

Liefste liefs van Fritzi is een wonderlijk egodocument. Het bevat de 64 prentbriefkaarten en enkele brieven die Fritzi Harmsen van Beek aan haar vriend Lucas van Blaaderen stuurde, bijna dertig jaar lang. Juist de combinatie van zorgvuldig gekozen prentbriefkaarten met de teksten daarbij is zo uniek. Het handschrift van mevr. O. levert net als de inhoud van haar mededelingen commentaar op haar bestaan in Garnwerd. Ze had het er niet altijd makkelijk. Een bijzonder kleinood als eerbetoon aan een waarlijk kunstenaar, dichter, tekenaar en dierenvriend.
Een hulde ook aan de vriendschap.

Bestellen via info schaep14 of www.boekenroute.nl

Fritzi omslag.indd